Friday, January 11, 2008

ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၅) သြယ္

၁။ သင္ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္ေတြကို သတိရေစမယ့္ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။
၂။ သင့္အေတြးကို ေရးမွတ္ထားပါ။
၃။ သင့္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္တာရွိမယ့္ေနရာကို သြားပါ။
၄။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ူပါ။
၅။ ၀ိုင္းဖဲြ႕ စကားေျပာပါ။

No comments: