Wednesday, December 31, 2008


၂၀၀၉ႏွစ္သစ္မွာ ကြၽန္မႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္၂ မ်ဳိးရတယ္။ သီခ်င္းရယ္၊ ရတနာေလးေတြရယ္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကေတာ့ ဖြင့္လို႕မရလို႕မတင္ျဖစ္ဘူး။ ရတဲ့တစ္ပုဒ္ကို သူငယ္ခ်င္အားလံုးကို ေ၀မွ်တယ္ေနာ္။

No comments: