Wednesday, April 30, 2008

တစ္သက္တာ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေရး နည္းလမ္း၉သြယ္

၁။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနမည္ဟု စိတ္ကူးႀကံရြယ္မႈရွိရမည္။
၂။ တာ၀န္ယူတတ္ရမည္။
၃။ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ပန္ ထူေထာင္ရမည္။
၄။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕သာပဓာနဟု စိတ္ထားရမည္။
၅။ ျပဳျပင္တည့္မတ္ရမည္။
၆။ သေဘာေပါက္တတ္ရမသည္။
၇။ နားလည္မႈရွိရမည္။
၈။ ေပးကမ္းေ၀ငွတတ္ရမည္။
၉။ ႐ုိးသားမွန္ကန္ရမည္။

No comments: